NUFFNaNG

PeNGiKuT Saya

PeMBuKa BiCaRa

Thursday, January 27, 2011

arus dan tebing


Arus dan tebing
Bersatu menuju muara
Ketika aur dan bakau
Memasak jenji setia

Kocak air dan riak buih
Mengalir dan mengejari
Ketika batu dan lumut
Seiringan menyaluti pusaka

Pasir dan kerikil
Mendampar putih salji
Ketika bayu dan kabus
Menakungi embun keakraban

Sungai dan muara
Membenteng alun dan gelombang
Ketika tanjung dan pulau
Melebar saujana kehidupan

No comments:

Post a Comment

LiNK WiTHiN

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

NUFFNaNG

NUFFNaNG X-CHaNGe