NUFFNaNG

PeNGiKuT Saya

PeMBuKa BiCaRa

Thursday, December 3, 2009

Cinta, Sebuah Kata Lima Huruf


Cinta
Sebuah kata lima huruf
Penuh makna
Penuh harapan
Penuh impian
Penuh pengorbanan
Penuh derita

Cinta
Sebuah kata lima huruf
Membuat kita menangis
Membuat kita tertawa
Membuat kita menyesal
Membuat kita bahagia
Membuat kita menderita

Cinta
Sebuah kata lima huruf
Tak mudah digapai
Tak mudah dipertahankan
Tak mudah didustai
Tak mudah dipahami
Tak mudah diperjuangkan

No comments:

Post a Comment

LiNK WiTHiN

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

NUFFNaNG

NUFFNaNG X-CHaNGe